شورای سیاست گذاری

صفحه اصلی > شورای سیاست گذاری

نام و نام خانوادگی

سازمان مربوطه
دکتر سید محمد هادی ایازی معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 دکتر محمد مهدی گلمکانی مشاور و سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دکتر محمد رضا دارابی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

دکتر دهقانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتر علی حق بین

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر محمد صفریان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر محمد حسین تقدیسی رئیس انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دکتر نوروزیان  رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان خراسان رضوی
دکتر شهرام رفیعی فر مشاور معاونت اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دکتر سید حامد برکاتی مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت
دکتر حمیدرضا بهرامی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر غلامحسین خدایی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر محسن تفقدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر محمدحسین بحرینی معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر شاپور بدیعی اول معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر محمد اعتضادرضوی معاون آموزشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر فرشید عابدی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
حجت الاسلام دکتر مهدی ابراهیمی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
حجت الاسلام دکتر سید محمود طباطبائی رئیس نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 احمد علی موهبتی  فرماندار شهرستان مشهد

 مهندس قاسم تقی زاده خامسی

 شهردار مشهد

 دکتر محمود محمدزاده شبستری  رئیس بنیاد سلامت آستان قدس رضوی
دکتر هادی بختیاری معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد
دکتر سید کاظم فرهمند معاون فنی مرکز بهداشت استان خراسان رضوی
دکتر نوشین پیمان مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر حمید رضا محدث حکاک رئیس  دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
دکتر محمد رضا میری رئیس دانشکده بهداشت و مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه علوم
دکتر حمید توکلی قوچانی مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه علو
دکتر میترا مودی رئیس محترم مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند