اخبار

1397/09/21
قابل توجه شرکت کنندگان محترم، جهت دریافت گواهی نامه های صادر شده کارگاه ها ، به موارد ذیل توجه فرمایید.


دریافت گواهی به سامانه زیر مراجعه نمایید (قبل از مراجعه راهنمای زیر را مطالعه نمایید)

سامانه ارائه گواهی نامه :   http://vcert.ir  (مرورگر firefox)


1- دریافت گواهی شرکت در کارگاه
جهت دریافت گواهی ارایه مقالات کد زیر را وارد نمایید:

شماره موبایل بدون صفرHe9-k
به عنوان مثال اگرشماره موبایل شما 09151002222 باشد، در کادر جستجو کد  HE9-k9151002222 را وارد نمایید


توجه نمایید افرادی که بیش از یک کارگاه شرکت نموده اند.برای دریافت گواهی کارگاه دوم  بعد از حرف k عدد 2 و برای دریافت گواهی کارگاه سوم بعد از حرف k عدد 3  و ... وارد نمایند.

به عنوان مثال اگر فردی بیش از یک کارگاه شرکت کرده و شماره موبایل ایشان 09151002222 باشد :
جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه اول:   HE9-k9151002222
جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه دوم:  HE9-k29151002222
جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه سوم:  HE9-k39151002222
جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه چهارم:  HE9-k49151002222

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !