اخبار

1395/03/01
جلسه هماهنگی نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مشهد مقدس در سال 1397 در حاشیه سومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت در اصفهان برگزار شد.


اولین جلسه هماهنگی نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت برگزار شد

جلسه هماهنگی نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مشهد مقدس در سال 1397 در حاشیه

سومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت برگزار شد.

در این جلسه اعضای بورد، اعضای هیئت رئیسه انجمن و برخی از اساتید آموزش بهداشت و ارتقای سلامت حضور

داشتند و نظرات و پیشنهادات جهت برگزاری هرچه بهتر این کنگره در مشهد ارائه شد.


صفحه اولصفحه قبل678صفحه بعدصفحه آخر