کارگاههای آموزشی

درباره کنگره > کارگاههای آموزشی >


کارگاه آموزشی دو روزه تحلیل داده های کمی با روشهای پیشرفته آماری (تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری)

1397/08/27
دکتر جمشید جمالی
ظرفیت 33 نفر

کارگاه آموزشی دو روزه(27 و 28 آبان) تحلیل داده های کمی با روشهای پیشرفته آماری (تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری)

لينك اصلي

تجاری سازی محصولات و خدمات در بازار آموزش و ترویج سلامت

1397/08/27
دکتر محسن شمس
ظرفیت 33 نفر

تجاری سازی محصولات و خدمات در بازار آموزش و ترویج سلامت

لينك اصلي

کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA

1397/08/28
دکتر مهرالسادات مهدی زاده
ظرفیت 33 نفر

کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA

لينك اصلي

کارگاه آموزشی نحوه تدوین برنامه آموزشی ارتقاء تکامل دوران ابتدای کودکی

1397/08/28
دکتر الهام حبیبی
ظرفیت 33 نفر

کارگاه آموزشی نحوه تدوین برنامه آموزشی ارتقاء تکامل دوران ابتدای کودکی

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر