تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

آدرس دبیرخانه :   مشهد ـ خیابان دانشگاه ـ بین دانشگاه 16 و 18 ـ دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

تلفن : 31892210-051

فکس : 38515116-051

صندوق پستی / کد پستی : 9137673119

پست الکترونیک : hlj@mums.ac.ir